Instalace bojlerů a průtokových ohřívačů

Montáž elektrického bojleru

V rámci této služby jsou provedeny tyto činnosti, související se zprovozněním nového elektrického bojleru:
- dovoz nového elektrického bojleru
- odborná demontáž původního bojleru a jeho likvidace
- montáž nového bojleru
- odborné napojení na stávající rozvody vody a elektřiny
- odborné spuštění bojleru do provozu
- předvedení a odzkoušení bojleru
- potvrzení odborné montáže bojleru a potvrzení Záručního listu

Elektrický bojler 150 l           Průtokový ohřívač

Elektrické průtokové ohřívače vody

Elektrický průtokový ohřívač vody je svým řešením a rozměry určen přímo na místo použití pro umyvadlo, dřez, sprchu a umožňuje použití nad i pod odběrné místo. Jeho výhodou je okamžitý odběr teplé vody, který není omezen velikostí zásobníku - průtokový ohřívač vody umožňuje nepřetržitý odběr teplé vody.


Montáž elektrického průtokového ohřívače vody (EPOV)

V rámci této služby jsou provedeny tyto činnosti, související se zprovozněním nového EPOV:
- dovoz nového EPOV
- odborná demontáž původního EPOV a jeho likvidace
- montáž nového EPOV
- odborné napojení na stávající rozvody vody a elektřiny
- odborné spuštění EPOV do provozu
- předvedení a odzkoušení EPOV
- potvrzení odborné montáže EPOV a potvrzení Záručního listu