Nabídka na výměnu bytových vodoměrů - nových nebo repasovaných.

Výměna vodoměrů

Vodoměr MaddalenaVodoměr Enbra

Bytové vodoměry se podle zákona o metrologii č.505/90 Sb. mají měnit nebo přeměřovat a to v cyklech ( TUV a SV – 5 let) od r.2012 .
Mohu Vám nabídnout vodoměry nové nebo repasované. Tyto vodoměry jsou přezkoušené a jsou opatřeny cejchem státní zkušebny.

Ceny vodoměrů výměnným způsobem: 

Repasovaný vodoměr ……………….........................……192,- Kč

Záruka na správnost měření 24 měsíců

Nový vod.Sensus  antimagnet…………………..............…335,- Kč

Nový  vod. MaddalenaTT-CDSD8Plus antimagnet.....…....335,- Kč

Nový  vodoměr  Enbra ER-AM antimagnet……....…….…298,- Kč

Nový vodoměr Lorenc Enbra antimagnet…………......…..295,- Kč

Nový vod. Enbra ER-AM s radiomodulem…......................795,- Kč

Jednotka USB s programem na odečty..............................5.920,- Kč

Záruka na správnost měření SV a TUV od výrobce 3 roky 

V případě,že si vyberete vodoměry Enbra ER-AM s radiomodulem, zajistím Vám firmu, která provede odečty. Ušetříte tak za jednotku USB s programem na odečty!

U nových vodoměrů při odběru nad 100 Ks sleva 8,- Kč/ks  

Výměna vodoměru......................................…………. …….80,- Kč

protokol,plomba těsnění.........................................................15,- Kč

zpětná klapka do vodoměru...................................................42,- Kč

číselná plomba.......................................................................15,- Kč

Uvedené ceny jsou bez 15% DPH. 

Tato cena platí pokud je vodoměr namontován na mosazné šroubení, které není nutné měnit a má přístupné obě matice šroubení. 

Záruka na montážní práce 24 měsíců. Výměny vodoměrů se provádějí v odpoledních hodinách.

Zpětné klapky u vodoměrů
 
Zpětné klapky do vodoměrů jsou určitě dobrou volbou k zamezení zpětnému proudění vody vodoměrem hlavně tam ,kde jsou v budovách rozvody TUV a SV.
 
Častou příčinou zpětného proudění jsou vadné pákové nebo termostatické baterie přes které se protlačí studená voda do rozvodu teplé vody.Toto se stává také s namontovaným velmi úsporným nebo silně zaneseným perlátorem.
 
Při vadné baterii se pak stane ,že studená voda může protékat přes tělo
baterie do rozvodu teplé vody i když vodu zrovna nepouštíte.Studený vodoměr pak neustále přičítá a teplý odečítá.
 
Zpětná klapka výrazně zabraňuje riziku ovlivňujicí přesnost měření.

zpětná klapka

Výměny vodoměrů se provádějí v odpoledních hodinách a na objednávku od 7:00 do 9:00

Štědrý Pavel  tel: 603 247 595  07:00 – 19:00 hod