Pozor na podvodníky!

V poslední době chodí po domácnostech prodejci, kteří se prohlašují za zástupce města (obce) a nabízejí snížení spotřeby vody instalací úsporného perlátoru za 400 - 700,- Kč/ks.

Bohužel takovýto perlátor je spíše restriktorem (omezovač průtoku) a způsobuje protitlak tam, kde být nemá (mezi vyústěním baterie a regulačním ventilem). A to je zdrojem mnoha problémů: zvýšený tlak poškozuje kartuši, dochází ke kolísání teploty za směšovacím ventilem (obzvláště ve sprše to dokáže překvapit) a dokonce už došlo i k roztržení méně kvalitní baterie.

Chcete-li snížit spotřebu vody, dá se snížit průtok přivřením kohoutů pod umyvadlem, či dřezem. A máte to zadarmo!

Starejte se o vodu i kohoutek

Aby si voda zachovala svoji kvalitu, musíme se o ni alespoň trochu starat. V době, kdy stagnuje v potrubí vnitřního vodovodu, může svoji kvalitu ztrácet a hlavně – není čerstvá. Po vícehodinové (noční) či vícedenní (nikdo není doma) stagnaci je vhodné ji nejdříve odpustit (nebo využít na splachování, mytí atd.) a teprve potom ji pít či použít na vaření.

Častým nešvarem je používání teplé vody dodávané dálkovým teplovodem, ohřívané centrálně nebo vlastním bojlerem či průtokovým ohřívačem k vaření. Teplá voda není určena k pití ani k vaření, i když je vyráběna z pitné vody a splňuje požadavky na jakost.

Voda je živým systémem a žijí v ní organotrofní bakterie. Jejich přítomnost ve vodovodní vodě nepředstavuje vzhledem k jejich nízkým počtům riziko. Nicméně my sami jim můžeme umožnit, aby využily našeho „pohostinství“ a nerušeně se množily. Kde? Přece v neudržovaných kohoutcích.

Test provedený dTest:
1. Vzorek vody odebraný z kohoutku v takovém stavu, v jakém byl.
2. Vzorek odebraný po odšroubování a vyčistění perlátoru, mechanickém očistění a vydezinfikování ústí kohoutku a odpuštění vody

A výsledek?
1. V prvním vzorku vody z neudržovaného kohoutku bylo vykultivováno při teplotě 22 °C 240 kolonií a při teplotě 36 °C 620 kolonií organotrofních bakterií.
2. Ve druhém vzorku z vyčištěného kohoutku bylo vykultivováno při teplotě 22 °C 1 kolonie a při teplotě 36 °C 5 kolonií organotrofních bakterií.

Ruku na srdce – kdy jste naposledy čistili kohoutky a jejich perlátory? A co takhle hlavici sprchy?

Co se může dít v lahvi?

Kvalita balených vod se může na své cestě za spotřebitelem změnit. Stačí opravdu málo – nedodržet základní pravidlo „Uchovávejte v chladu, chraňte před přímým slunečním světlem“. Sluneční paprsky, které se opírají do složených kartonů balených vod před sklady marketů, do vystavených kartonů před benzínovými pumpami, do výloh malých obchodů vyplněných lahvemi - ale také vody pohozené v autě, karton vod či jednotlivé láhve „uskladněné“ v teplé kuchyni, zásoby na balkóně, kam svítí slunce. Ve vodě, i když je uzavřena v obalu, totiž dál „tepe“ její život. A teplo a sluneční světlo mu svědčí…

Organotrofní bakterie, které jsou obsaženy v podzemní a povrchové vodě se při nevhodném skladování množí a rostou. A obsahuje-li voda dostatek živin, rostou a množí se rychlým tempem. Stačí na 48 hodin vystavit balenou vodu teplotě 36 °C. A dějou se divy. Počty kolonií organotrofních bakterií rostou geometrickou řadou. Takže kolik kolonií bakterií je v balených vodách v okamžiku, kdy si je kupujete, nikdo neví...