Kuchyňský drtič odpadu

Na internetu najdete často protichůdná stanoviska k požívání drtičů kuchyňského odpadu.

Drtič odpadu


Co říká zákon na drtič odpadu?


Dotčená ministerstva, tedy ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí shodně uvádějí, že zákon drtiče potravinových odpadů nezakazuje, ale jejich užívání či zákaz nechává na podnicích provádějících odvádění a čištění odpadních vod. Použití, či zákaz drtiče by tedy mělo být uvedeno ve smlouvě mezi vlastníkem kanalizace (jejím provozovatelem) a odběratelem služby - tedy domácností, či provozovnou.

Protože podmínky jednotlivých kanalizačních sítí jsou různé, je na Vás zjistit, jestli podmínky Vaší kanalizační sítě montáž drtiče umožňují. Váš instalatér to neposoudí, ten Vám jen drtič nainstaluje.